Να τα θυμούνται οι παλαιότεροι και να τα μαθαίνουν οι νεότεροι,,,,,,,


Τη ΚΕ΄ (25η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Οσιομάρτυς ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ ο Αναχωρητής και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες πεντακόσιοι τεσσαράκοντα εξ, εν έτει από Χριστού τγ΄ (303) σταυρωθείς τελειούται.

Παφνούτιος ο Όσιος και Μάρτυς ησκήτευε κατά τους χρόνους του ασεβεστάτου Διοκλητιανού βασιλεύσαντος των Ρωμαίων κατά τα έτη σπδ΄ -  τε΄ (284-305), ήτο δε εις τινα επαρχίαν της Αιγύπτου καλουμένην Γεντυρίαν. Κατά την εποχήν εκείνην εγένετο εξουσιαστής της Αιγύπτου ειδωλολάτρης τις, ονομαζόμενος Αρριανός, ο οποίος εκίνησεν εκεί μέγαν διωγμόν κατά των Χριστιανών. Ούτος ακούσας ότι εις τα μέρη της Γεντυρίας ευρίσκετο ο Αναχωρητής Παφνούτιος, όστις ήτο άνθρωπος δίκαιος και επίσημος εις όλην την περιοχήν εκείνην και σεβόμενος τον Χριστόν, διέταξε δύο εκατοντάρχους να υπάγουν να τον φέρουν σιδηροδέσμιον εις αυτόν· ο δε Άγιος Παφνούτιος, μη γινώσκων τα εναντίον του αποφασισθέντα, ανέβη εις το όρος και ηγρύπνει κατά την συνήθειάν του. Προσευχόμενος λοιπόν εις εκείνο το όρος εφάνη εις αυτόν Άγγελος Κυρίου λέγων· «Χαίρε, Παφνούτιε, Αθλητά του Χριστού»·

Γροθιά στην απελπισία»: Το πρόγραμμα του «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει.. 2017»

Για 6η συνεχή χρονιά, θα πραγματοποιηθεί στην Ενορία της Ευαγγελιστρίας Πειραιώς το πρόγραμμα καθημερινών δράσεων και εκδηλώσεων, με τον γενικό τίτλο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…».
Το πρόγραμμα και φέτος διοργανώνεται από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνοντας δεκάδες δράσεις που σε συνδυασμό με την λατρευτική ζωή της Ενορίας, φιλοδοξούν να μεταδώσουν το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας.
Έτσι, για μια ακόμη χρονιά, δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε σε καθημερινή βάση, όλα τα μέλη της Ενορίας και όσοι επιθυμούν να βρίσκουν ευκαιρίες για να έρχονται σε κοινωνία και να συνοδοιπορούν μεταξύ τους, στο δύσβατο μονοπάτι της καθημερινότητας.
Ηλεκτρονικά μπορείτε να το δείτε εδώ: https://enoriaendrasei.gr/2017/09/17/εν-δράσει-2016-το-αναλυτικό-πρόγραμμα/
 


Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ πάλι η προσευχή στα σχολεία

Προσβάλλοντας βάναυσα το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, ο γ.γ. του υπ. Εσωτερικών Κ. Πουλάκης ζητεί με προκλητικό τρόπο την κατάργησή της 
Τη «σκυτάλη» στην πρόκληση από τον πρώην υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη πήρε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης, ο οποίος, σε μια προσπάθεια να... δοξαστεί από τον σκληρό κομματικό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε και αυτός με τη σειρά του την κατάργηση της προσευχής στα σχολεία! 

Γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων και προτάσσοντας εμμονικά την αριστερή ιδεοληψία, σε δηλώσεις του χαρακτήρισε την προσευχή στα σχολεία «κατάλοιπο της αντίληψης “Ελλάς Ελλήνων, χριστιανών”»! Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών ζητεί με προκλητικό τρόπο «το κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις, επιτέλους, να αποκτήσει κοσμικά χαρακτηριστικά».

Προϋποθέσεις ἀκροάσεως τοῦ Θείου Λόγου - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Α΄Λουκᾶ)


Τη ΚΕ΄ (25η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, η ανάμνησις του μεγάλου σεισμού και της εις τον αέρα αρπαγής του Παιδός.

Κατά τους χρόνους του Θεοδοσίου του Μικρού, εν έτει υι΄ (410), ο πανάγαθος Θεός ηβουλήθη, με τας κρίσεις τας οποίας γνωρίζει, να πληροφορήση τους ανθρώπους, αφ’ ενός μεν δια την κοινήν και εσχάτην πάντων ανάστασιν, αφ’ ετέρου δε, ότι πρέπει να υμνώσιν ορθώς τον Θεόν· όθεν συνεχώρησε να γίνη σεισμός φοβερός. Δια τον φόβον δε του σεισμού όλος ο λαός της Κωνσταντινουπόλεως, ομού με τον Βασιλέα, τον Αγιώτατον Πατριάρχην Πρόκλον και όλον τον Κλήρον, ευρίσκοντο άπαντες ομού έξω εις την πεδιάδα, και εποίουν λιτανείας. Επειδή δε τότε ήρξατο η αίρεσις των Θεοπασχιτών εξ επηρείας του διαβόλου, οι οποίοι προσέθετον εις τον Τρισάγιον Ύμνον το «ο Σταυρωθείς δι’ ημάς», τούτου ένεκα αιφνιδίως ηρπάγη έμπροσθεν πάντων εν παιδίον εις τον αέρα. Όθεν όλοι βλέποντες το παράδοξον τούτο, με φόβον και έκπληξιν ανεφώνουν επί πολλάς ώρας το «Κύριε, ελέησον». Και ιδού πάλιν κατεβιβάσθη το παιδίον από νεφέλης, και μετά μεγάλης φωνής απεκάλυψεν εις όλους, ότι οι χοροί των Αγγέλων εν ουρανοίς αναφέρουσιν εις τον Θεόν τον Τρισάγιον Ύμνον χωρίς την προσθήκην του «ο Σταυρωθείς», λέγοντες: «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Και το μεν παιδίον ευθύς μετά τους λόγους τούτους παρέδωκε την ψυχήν του εις χείρας του Θεού, ο δε σεισμός ευθύς έπαυσε. 

Κι όμως κάποιοι δε πιστεύουν...

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ...":

Υπάρχει σχέδιο. Αυτά που λένε δήθεν περί ισότητας, ελευθεριών, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, η αγάπη και η αγάπη. -αχ αυτή η αγάπη, στα μέτρα μας κι αυτή- είναι για να περάσουν τις μεθοδείες τους. Ποιός είπε ότι ο Θεός δεν είναι και αγάπη, είναι και αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη την οποία καταστρατηγούν. Βεβαίως ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι αλλά όχι με τα ανθρώπινα μέτρα, γιατί αυτό είναι φιλαυτία, αρνούμαστε την πρόνοιά του και αυτόν, στηριζόμαστε στα μπράτσα μας, χωρίς αυτόν, και οικοδομούμε το πύργο της Βαβέλ τον οποίο ο Θεός μίσησε. Βεβαίως δε θέλει σύνορα και ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων αλλά εν ονόματί του, όχι εν ονόματι του αντίχριστου, όχι εν ονόματι της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. Ο Θεός από τη Γραφή γνωρίσαμε ότι υπάρχει, έστειλε Προφήτες, διδασκάλους, προετοίμασε τη κάθοδό του με την ένσαρκη οικονομία του δια του Λόγου του. Πρώτα μας μαθήτευσε με το Νόμο του, μας έδωσε γάλα σαν νεογνά που είμαστε, λατρεύαμε τη φύση αντί του Κτίστη, λατρεύαμε είδωλα αντί του Δημιουργού τους, θεοποιήσαμε τα πάθη μας με θεούς, και ήλθε Εκείνος, το σεσιγημένο μυστήριο από αιώνων όπως μας πληροφορεί ο απόστολος Παύλος με την ένσαρκη οικονομία του. Μας αποκάλυψε τον Πατέρα, τον εαυτό του Θεό Λόγο, τον Παράκλητο, και μας έδειξε πώς πρέπει να βαδίζουμε. Μας δημιούργησε από το μη είναι στο είναι, από την αλογία μας καλεί στην έλλογο δράση και ζωή. Από το γάλα και από τη πρώτη του Δημοτικού ο Θεός θέλει να μας ταΐσει και στερεά τροφή, και να γίνουμε και καθηγητές, να μη μείνουμε μετεξεταστέοι και απόφοιτοι του Δημοτικού.. Μας αποταμιεύει στη τράπεζα του ουρανού αιώνια αγαθά, στο χέρι μας είναι να τα κερδίσουμε. Μας έδωσε και βιβλιάριο καταθέσεων, ως βαπτισμένοι να μπορούμε να κάνουμε κατάθεση αρετών κατά δύναμη. Η απολαβή θα είναι πλούσια στη μέλλουσα ζωή που μας υποσχέθηκε. Και αυτή η υπόσχεση είναι βεβαία, γιατί ο λόγος του Θεού είναι συμβόλαιο και Διαθήκη. Διαθήκη που ανοίγεται όπως και στα ανθρώπινα μετά το αγώνισμα και τη πάλη σε αυτή τη ζωή. Όλα αυτά ελάχιστοι τα ξέρουν, νομίζουμε ότι είμαστε σάρκες μόνο, γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε!! Δεν είναι καθόλου έτσι, γεννηθήκαμε για να ζούμε αιώνια και μακάρια, και είναι στο χέρι μας, αποτελούμε το τελειότερο ον ο άνθρωπος όλης της κτίσης του Θεού, μικτό ον, και του πνευματικού, και του υλικού κόσμου που δημιούργησε ο Παντοκράτορας. Κι όμως κάποιοι δε πιστεύουν...

ΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣ ΙΣΤΟΥ

Όταν καθιερώνετο ἡ Συνθήκη Σέγκεν, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μετὰ τῶν πνευματικῶν πατέρων τους ἠγέρθησαν ἐναντίον τῆς τότε Κυβερνήσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλὰ καὶ ἐναντίον βουλευτῶν ὅλων τῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριζον τὴν Συνθήκην. Ἡ ἔγερσις ἔγινε, διότι διὰ τῆς Συνθήκης θὰ βαδίσωμεν πρὸς τὴν ἠλεκτρονικὴν ταυτότητα, τὰ ἠλεκτρονικὰ διαβατήρια, τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα.

Ορθοδοξία και Ελληνισμός στο σύγχρονο κόσμο -- του π. Γεωργίου Μεταλληνού

Μιλώντας κανείς για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, αγγίζει ένα μυστήριο, ένα θαύμα κυριολεκτικά, πού συντελέσθηκε μέσα στην Ιστορία. Διότι ή ιστορική ένωση των δύο αυτών οικουμενικών μεγεθών προκάλεσε αληθινή κοσμογονία. Δημιούργησε ένα νέο κόσμο, μία αληθινή «Νέα Εποχή». Για να μιλήσω θεολογικά, ξαναδημιούργησε, ανάπλασε τον κόσμο ολόκληρο. Και ή ένωση των δύο αυτών μεγεθών ως πηγή ζωής ανεξάντλητη αρδεύει συνεχώς την παγκόσμια κοινωνία. Στην εποχή μας, όμως, τίθεται με τρόπο οξύ και καθοριστικό το πρόβλημα της συνέχειας του συνδέσμου αυτού, πού τόσο ωφέλησε τον κόσμο.

Θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω τα δύο αυτά μεγέθη, προσδιορίζοντας Ιστορικά τη στιγμή της συναντήσεως και ενώσεως τους και τον τρόπο της διασύνδεσης τους, υπογραμμίζοντας συνάμα τις κύριες απειλές για τη συνέχεια της ένωσης αυτής στους δύσκολους καιρούς μας.

Τι είναι ό Ελληνισμός;

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν --- Orthodox Hymns